Vjernost stranci koju zastupa, osnovna je dužnost odvjetnika
(članak 40 Kodeksa odvjetničke etike)

Naše Odvjetničko društvo bavi se trgovačkim (statusnim i ugovornim) pravom, građanskim pravom i radnim pravom te zastupanjem stranaka u parničnim postupcima i upravnim sporovima. Odvjetničko društvo uglavnom zastupa i pruža pravne usluge domaćim i stranim pravnim osobama.

Društvo je zasnovano na temelju uspješne suradnje s našim klijentima. Daljnji rast i razvoj Društva želimo bazirati upravo na uspjesima i rastu naših klijenata.

Biti proaktivan i neprekidno razmišljati o predmetu i problemima naših klijenata sve dok se ne pronađe adekvatno i najbolje rješenje, naš je poslovni moto.

Odvjetništvo nije osmosatni rad, već stil života. Problem naših klijenata je i naš problem, a uspjeh naših klijenata i naš je uspjeh. Za rješavanje predmeta bitni su detalji i sagledavanje problema sa svih aspekata (pravnog, financijskog, poslovnog i dr.).

Upravo ovakav način rada čini specifičnost Odvjetničkog društva i razlikuje nas od drugih.

Obratite se za pravni savjet!